Zakon: KP2 - Porez na imovinu, dokumenti: zakoniRedoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
243 07/09
None Zakoni 2009 BS  
0 04/13 Zakon o izmjenama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon Bosansko-podrinjski kanton Goražde ZAKON O POREZU NA IMOVINU, NASLIJEĐE I POKLON BOSANSKO PODRINJSKI KANTON GORAŽDE Zakoni 2013 BS  
0 15/14 Zakon o izmjenama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon Bosansko-podrinjski kanton Goražde ZAKON O POREZU NA IMOVINU, NASLIJEĐE I POKLON BOSANSKO PODRINJSKI KANTON GORAŽDE Zakoni 2014 BS  
0 7/09, 4/13 i 15/14 Zakon o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon Bosansko-podrinjski kanton Goražde (Prečišćena neslužbena verzija teksta) ZAKON O POREZU NA IMOVINU, NASLIJEĐE I POKLON BOSANSKO PODRINJSKI KANTON GORAŽDE Zakoni 2014 BS  
246 07/09
None Zakoni 2009 BS  
247 14/09
None Zakoni 2009 BS  
0 03/10 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu naslijeđe i poklon tuzlanski kanton ZAKON O POREZU NA IMOVINU NASLIJEĐE I POKLON TUZLANSKI KANTON Zakoni 2010 BS  
0 04/10 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu naslijeđe i poklon tuzlanski kanton ZAKON O POREZU NA IMOVINU NASLIJEĐE I POKLON TUZLANSKI KANTON Zakoni 2010 BS  
0 08/14 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu naslijeđe i poklon tuzlanski kanton ZAKON O POREZU NA IMOVINU NASLIJEĐE I POKLON TUZLANSKI KANTON Zakoni 2014 BS  
0 14/09, 3/10, 4/10 – ispr., 8/14, 13/19 i 8/20 ZAKON O POREZU NA IMOVINU, NASLIJEĐE I POKLON TUZLANSKI KANTON (Prečišćena neslužbena verzija teksta) ZAKON O POREZU NA IMOVINU NASLIJEĐE I POKLON TUZLANSKI KANTON Zakoni 2020 BS   HR  
251 09/08
None Zakoni 2008 BS   HR  
0 04/09 ZAKON O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA IMOVINU, NASLIJEĐE I DAR POSAVSKI KANTON ZAKON O POREZU NA IMOVINU, NASLIJEĐE I DAR POSAVSKI KANTON Zakoni 2009 BS   HR  
0 9/08 i 4/09 ZAKON O POREZU NA IMOVINU, NASLIJEĐE I DAR POSAVSKI KANTON (Prečišćena neslužbena verzija teksta) ZAKON O POREZU NA IMOVINU, NASLIJEĐE I DAR POSAVSKI KANTON Zakoni 2009 BS   HR  
252 03/10
None Zakoni 2010 BS  
0 03/10 Zakon o porezima SBK (Prečišćena neslužbena verzija teksta) ZAKON O POREZIMA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA Zakoni 2010 BS  
253 12/09
None Zakoni 2009 BS  
0 15/09 ISPRAVKA ZAKONA O POREZU NA IMOVINU ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON ZAKON O POREZIMA ZAPADNOHERCEGOVAČKOG KANTONA Zakoni 2009 BS   HR  
1 29/21 Zakon o izmjenama Zakona o porezima Zapadnohercegovačkog kantona ZAKON O POREZIMA ZAPADNOHERCEGOVAČKOG KANTONA Zakoni 2021 BS   HR   SR  
0 12/09 i 15/09 - ispr. i 29/21 Zakon o porezima Zapadnohercegovačkog kantona (Prečišćena neslužbena verzija teksta) ZAKON O POREZIMA ZAPADNOHERCEGOVAČKOG KANTONA Zakoni 2021 BS   HR  
255 09/09
None Zakoni 2009 BS  
256 10/09
None Zakoni 2009 BS  
0 01/10 ISPRAVAK ŠTAMPARSKIH GREŠAKA ZAKONA O POREZU NA IMOVINU KANTONA 10 ZAKON O POREZU NA IMOVINU KANTON 10 Zakoni 2010 BS   HR  
0 02/10 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA IMOVINU KANTON 10 ZAKON O POREZU NA IMOVINU KANTON 10 Zakoni 2010 BS   HR  
706 04/09
None Zakoni 2009 BS  
0 13/21 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu i porezu na nasljeđe i poklon Unsko-sanski kanton ZAKON O POREZU NA IMOVINU I POREZU NA NASLJEĐE I POKLON UNSKO SANSKI KANTON Zakoni 2021 BS  
861 04/09 i 12/18
None Zakoni 2020 BS  
874 2/09 i 3/09-ispravka
None Zakoni 2021 BS  
905 29/21
253 Zakoni 2021 BS   HR   SR  
906 29/21
None Zakoni 2021 BS   HR   SR