Zakon: Z3 - Porez na dohodak, dokumenti: UredbeRedoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
146 63/10
None uredbe 2010 BS   HR   SR  
0 22/11 Uredba o izmjenama Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće UREDBA O NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆA uredbe 2011 BS   HR  
0 66/11 Uredba o izmjeni Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće UREDBA O NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆA uredbe 2011 BS   HR  
0 51/12 Uredba o izmjenama Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće UREDBA O NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆA uredbe 2012 BS   HR   SR  
1 99/22 Uredba o izmjeni uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće UREDBA O NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆA uredbe 2022 BS  
0 68/23 Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće UREDBA O NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆA uredbe 2023 BS  
1 15/23 Uredba o izmjeni uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće UREDBA O NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆA uredbe 2023 BS  
1 63/10, 22/11, 66/11, 51/12, 99/22, 15/23 i 68/23 UREDBA O NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE (Neslužbena prečišćena verzija teksta) UREDBA O NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆA uredbe 2023 BS  
616 44/16
None uredbe 2016 BS   HR   SR  
1 50/16 Uredba i izmjeni uredbe o naknadama troškova za službena putovanja Uredba o naknadama troškova za službena putovanja uredbe 2016 BS   HR   SR  
0 44/16,50/16 i 31/23 Uredba o naknadama troškova za službena putovanja (Neslužbeni prečišćeni tekst) Uredba o naknadama troškova za službena putovanja uredbe 2023 BS  
1 31/23 Uredba o izmjenama uredbe o naknadama troškova za službena putovanja Uredba o naknadama troškova za službena putovanja uredbe 2023 BS