Zakon: Z3 - Porez na dohodak, dokumenti: PravilniciRedoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
136 67/08
None pravilnici 2008 BS   HR   SR  
0 04/10 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2010 BS   HR  
0 86/10 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2010 BS   HR   SR  
0 10/11 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2011 BS   HR   SR  
0 53/11 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2011 BS   HR   SR  
0 20/12 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2012 BS   HR   SR  
0 27/13 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2013 BS   HR   SR  
0 71/13 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2013 BS   HR   SR  
0 90/13 Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2013 BS   HR   SR  
0 45/14 Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2014 BS   HR   SR  
1 52/16 Izmjena Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2016 BS   HR   SR  
1 59/16 Izmjena Pravilnika o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2016 BS  
0 38/17 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2017 BS   HR   SR  
0 03/18 Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak 3-18 PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2018 BS   HR   SR  
0 30/18 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak 30-18 PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2018 BS   HR   SR  
0 21/20 Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak. PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2020 BS  
0 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17, 3/18, 30/18 i 21/20 PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK -neslužbena prečišćena verzija- PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2020 BS  
883 48/21
None pravilnici 2021 BS  
0 77/21 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2021 BS   HR  
0 20/22 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2022 BS   HR  
0 57/22 Pravilnik o dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2022 BS   HR   SR  
1 05/23 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2023 BS  
0 85/23 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2023 BS  
0 97/23 Pravilnik o izmjenama pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2023 BS  
0 36/24 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK pravilnici 2024 BS   HR  
995 48/21,77/21,20/22,57/22,05/23, 85/23, 97/23 i 36/24
None pravilnici 2024 BS   HR