Zakon: Z1 - Zakon o Poreznoj upravi Federacije BiH , dokumenti:Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
Redoslijed SN Dokument Parent Tip Godina Link
32 33/02
None Zakoni 2002 BS   HR  
0 28/04 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ZAKON O POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Zakoni 2004 BS   HR  
0 57/09 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ZAKON O POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Zakoni 2009 BS   HR  
0 40/10 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ZAKON O POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Zakoni 2010 BS   HR   SR  
0 27/12 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ZAKON O POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Zakoni 2012 BS   HR   SR  
0 07/13 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ZAKON O POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Zakoni 2013 BS   HR   SR  
0 71/14 Zakon o izmjeni Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH ZAKON O POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Zakoni 2014 BS   HR  
0 91/15 Zakon o dopuni Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH ZAKON O POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Zakoni 2015 BS  
0 44/22 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o Poreznoj Upravi Federacije Bosne i Hercegovine ZAKON O POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Zakoni 2022 BS   HR   SR  
0 33/02,28/04,57/09,40/10, 27/12,7/13,71/14,91/15,44/22 ZAKON O POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (Prečišćena neslužbena verzija) ZAKON O POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Zakoni 2022 BS  
44 69/17
None pravilnici 2017 BS  
0 17/18 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju indentifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. PRAVILNIK O DODJELJIVANJU IDENTIFIKACIONIH BROJEVA, REGISTRACIJI I IDENTIFIKACIJI I EVIDENCIJAMA POREZNIH OBVEZNIKA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE pravilnici 2018 BS  
0 32/20 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine PRAVILNIK O DODJELJIVANJU IDENTIFIKACIONIH BROJEVA, REGISTRACIJI I IDENTIFIKACIJI I EVIDENCIJAMA POREZNIH OBVEZNIKA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE pravilnici 2020 BS   HR  
0 89/22 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine PRAVILNIK O DODJELJIVANJU IDENTIFIKACIONIH BROJEVA, REGISTRACIJI I IDENTIFIKACIJI I EVIDENCIJAMA POREZNIH OBVEZNIKA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE pravilnici 2022 BS   HR  
0 69/17, 17/18, 32/20 i 89/22 PRAVILNIK O DODJELJIVANJU IDENTIFIKACIONIH BROJEVA, REGISTRACIJI I IDENTIFIKACIJI I EVIDENCIJAMA POREZNIH OBVEZNIKA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (Prečišćena neslužbena verzija teksta) PRAVILNIK O DODJELJIVANJU IDENTIFIKACIONIH BROJEVA, REGISTRACIJI I IDENTIFIKACIJI I EVIDENCIJAMA POREZNIH OBVEZNIKA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE pravilnici 2022 BS   HR  
114 66/02
None pravilnici 2002 BS  
0 54/03 Pravilnik o dopunama pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava PRAVILNIK O POSTUPKU PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA pravilnici 2003 BS  
0 74/04 Pravilnik o izmjeni pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava PRAVILNIK O POSTUPKU PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA pravilnici 2004 BS  
0 38/09 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava PRAVILNIK O POSTUPKU PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA pravilnici 2009 BS   HR   SR  
0 07/11 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava PRAVILNIK O POSTUPKU PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA pravilnici 2011 BS  
0 53/12 Pravilnik o izmjeni pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava PRAVILNIK O POSTUPKU PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA pravilnici 2012 BS  
0 87/20 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava PRAVILNIK O POSTUPKU PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA pravilnici 2020 BS  
1 66/02, 54/03, 74/04, 38/09, 7/11, 53/12 i 87/20 PRAVILNIK O POSTUPKU PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA (Prečišćena neslužbena verzija teksta) PRAVILNIK O POSTUPKU PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA pravilnici 2020 BS  
338 50/02
None pravilnici 2002 BS  
0 54/03 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza PRAVILNIK O PROCEDURAMA PRISILNE NAPLATE POREZNIH OBAVEZA pravilnici 2003 BS  
0 31/11 Pravilnik o dopunama pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza PRAVILNIK O PROCEDURAMA PRISILNE NAPLATE POREZNIH OBAVEZA pravilnici 2011 BS   HR  
0 38/16 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o procedurama prisilne naplate PRAVILNIK O PROCEDURAMA PRISILNE NAPLATE POREZNIH OBAVEZA pravilnici 2016 BS  
0 69/17 Pravilnik o dopuni pravilnika o procedurama prisilne naplate PRAVILNIK O PROCEDURAMA PRISILNE NAPLATE POREZNIH OBAVEZA pravilnici 2017 BS  
0 18/21 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o procedurama Prinudne naplate poreznih obaveza PRAVILNIK O PROCEDURAMA PRISILNE NAPLATE POREZNIH OBAVEZA pravilnici 2021 BS  
1 50/02, 54/03, 31/11, 38/16, 69/17 i 18/21 PRAVILNIK O PROCEDURAMA PRINUDNE NAPLATE POREZNIH OBAVEZA (Prečišćena neslužbena verzija teksta) PRAVILNIK O PROCEDURAMA PRISILNE NAPLATE POREZNIH OBAVEZA pravilnici 2021 BS  
341 54/03
None pravilnici 2003 BS   HR  
470 39/02, 1/03, 11/04, 2/10, 83/10, 66/11 i 104/14
655 pravilnici 2015 BS   HR   SR  
597
None stavovi 2016 BS  
604
None stavovi 2016 BS   HR  
655 39/02
None pravilnici 2002 BS  
0 01/03 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju ID brojeva PRAVILNIK O DODJELJIVANJU ID BROJEVA I POREZNOJ REGISTRACIJI pravilnici 2003 BS  
0 66/11 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju ID brojeva PRAVILNIK O DODJELJIVANJU ID BROJEVA I POREZNOJ REGISTRACIJI pravilnici 2011 BS  
0 83/10 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju ID brojeva PRAVILNIK O DODJELJIVANJU ID BROJEVA I POREZNOJ REGISTRACIJI pravilnici 2010 BS   HR  
0 02/10 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju ID brojeva PRAVILNIK O DODJELJIVANJU ID BROJEVA I POREZNOJ REGISTRACIJI pravilnici 2010 BS   HR  
0 11/04 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju ID brojeva PRAVILNIK O DODJELJIVANJU ID BROJEVA I POREZNOJ REGISTRACIJI pravilnici 2004 BS   HR  
0 104/14 PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju ID brojeva PRAVILNIK O DODJELJIVANJU ID BROJEVA I POREZNOJ REGISTRACIJI pravilnici 2014 BS  
0 39/02, 1/03, 11/04, 2/10, 83/10, 66/11 i 104/14 PRAVILNIK O DODJELJIVANJU ID BROJEVA (Prečišćena neslužbena verzija teksta) PRAVILNIK O DODJELJIVANJU ID BROJEVA I POREZNOJ REGISTRACIJI pravilnici 2015 BS   HR   SR