print

Podnošenje Obrasca GIP-1022 na elektronskom mediju


- Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima -

Porezni obveznici koji nisu korisnici nPIS-a, a imaju 5 i više zaposlenih za koje su dužni dostaviti obrasce GIP-1022 nadležnoj ispostavi Porezne uprave, dostavljaće na CD/DVD-u u propisanom XML formatu prema XSD shemi.

U cilju tačnijeg formiranja XML datoteke prema datoj XSD shemi mogu koristiti aplikaciju GIPKO.rar u kojoj mogu izvršiti unos, izmjenu, brisanje, štampanje i dr. potrebne operacije u vezi obrasca GIP-1022.

Aplikacija GIPKO se može koristiti i za provjeru formata XML datoteka, jer dozvoljava da se u aplikaciju uveze formirana XML datoteka.


Uputstva za formatiranje obrasca, instalaciju i korištenje aplikacije mogu se preuzeti ovdje:

Primjer XML datoteke za GIP-1022 obrazac: