print

e-Usluga u nPIS-u


e-Usluga u nPIS-u omogućava elektronsku predaju obrazaca odnosno unos obrazac od strane poreznog obveznika, te pregled ispravnosti predanih obrazaca i statusa obrazaca, kao i pregled sintetičke i analitičke knjigovodstvene kartice, u cilju jednostavnijeg i bržeg ispunjavanja obaveza prema Poreznoj upravi.

Obrasci/prijave koje se mogu podnositi koristeći servis e-Usluge u nPIS –u su
 

Porez na dohodak

OBRAZAC AUG-1031

Doprinosi

OBRAZAC-2001

 

OBRAZAC ASD-1032

 

OBRAZAC-2001-A

 

OBRAZAC PDN-1033

 

OBRAZAC-2002/ 2002-A

 

OBRAZAC PIP-1034

Ostali porezi i naknade

KOMUNALNA TAKSA

 

OBRAZAC APR-1036

 

POREZ NA IMOVINU

 

OBRAZAC GIP-1022

 

OBRAZAC PRPP

 

OBRAZAC MIP-1023

 

OBRAZAC ZS

 

OBRAZAC GPZ-1052

 

OBRAZAC OVN

 

OBRAZAC SPR-1053

 

 

 

OBRAZAC PRIM-1054

 

 

Porez na dobit POREZ PO ODBITKU POD-8

 

 
  POREZ NA DOBIT PP-8    
  POREZNI BILANS                (PB-800-A I P-800-B)                 
       


Potrebni obrasci za prijavu korištenja e-Usluga

  1. Izjava o korištenju usluga Internet pristupa sistemu Porezne uprave F BiH , IZJAVA_1;
  2. Prijava/odjava uposlenika ovlaštenih za korištenje e-Usluga u nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem obrazaca:

Potrebni preduslovi za korištenje e-Usluge

  1. Preduslovi koje je potrebno ispuniti za ispravno korištenje e-Usluge;
  2. Često postavljena pitanja.

Korisnička uputstva

Koristiti linkove za aplikativne module

 Video vodič za preuzimanje i instaliranje certifikata 

Upustvo za eksterne korisnike - nPIS aplikacije, poslovne subjekte i knjigovodstvene servise, čiji digitalni certifikati ističu 09.07.2019. godine.