print

Javni poziv za volontiranje i praksu


Porezna uprava Federacije BiH poziva sva nezaposlena  fizička lica sa poslovnom sposobnošću, koja žele da se stručno osposobe za samostalan rad u struci, da podnesu prijavu za obavljanje pripravničkog staža ili volontiranje.

Kandidati koji se odluče za podnošenje prijave moraju ispunjavati slijedeće uslove:

  1. Da samostalno osiguraju potrebna finansijska sredstva za finansiranje navedenog staža od strane davalaca sredstava

  2. Da imaju visoku stručnu spremu-VII stepen,odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ( koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja.

    Kod odabira kandidata prednost će imati lica sa završenim ekonomskim i pravnim  fakultetom i višim prosjekom ocjena.

      Porezna uprava Federacije BiH poziva i obrazovne institucije (fakultete i srednje škole) koje imaju interes da njihovi studenti i đaci iskustvo i praktična znanja steknu kroz rad u Poreznoj upravi Federacije BiH da se jave radi organiziranja prakse.

Potrebe za obavljanjem pripravničkog i volonterskog staža možete vidjeti klikom ovdje .

Prijave se mogu podnijeti na adresu: Porezna uprava Federacije BiH – Središnji ured, Sarajevo, ul Husrefa Redžića broj 4, sa naznakom „ prijava za obavljanje pripravničkog ili volonterskog staža“ ili  „ prijava za obavljanje praktične nastave“  ili na e-mail adresu:  puinfo@fpu.gov.ba 

Vaša Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine