print

Dostavljanje obaveznih evidencija i obrazaca za izradu dnevnih obračuna prihoda i uplatu mjesečnih/godišnjih naknada za priređivanje igara na sreću elektronskim putem


- Obavezne evidencije i obrasci za izradu dnevnih obračuna prihoda i uplatu mjesečnih i godišnjih naknada za priređivanje igara na sreću-

 

Porezni obveznik priređivač igara na sreću obavezan je u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, načinu i obliku dostavljanja obaveznih evidencija i obrazaca za izradu dnevnog obračuna prihoda i uplatu mjesečnih/godišnjih naknada za priređivanje igara na sreću (Službene novine F BiH, broj: 58/15, 91/15 i 13/16) i Zakonom o igrama na sreću (Službene novine F BiH, broj: 48/15 i 60/15) elektronskim putem dostaviti Središnjem uredu Porezne uprave Federacije, mjesečne obrasce (15 KMO-KLI, 16 KMO-ITB, 17 KMO-ISKT, 18KMO-ISK, 18a-KMON-IS RNG, 19-KMO-ISA), najdalje do dvadesetog dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, odnosno godišnji obrazac (20-KGON-ISK) najkasnije do 10. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Porezni obveznik priređivač igara na sreću da bi ispunio obavezu podnošenja obrazaca elektronskim putem, potrebno je da se prijavi u nadležnu poreznu ispostavu radi dobijanja certifikata i pristupa informacionom sistemu Porezne uprave F BiH u svojstvu eksternog korisnika nPIS-a.

 

Upute o tome kako postati eksterni korisnik, možete naći na Kako postati korisnik e-Usluga.

Uputstva koja slijede je obavezno primjeniti kod elektronskog podnošenja navedenih obrazaca putem informacionog Sistema Porezne uprave F BiH nPIS.

Uputstva za formatiranje obrazaca, uvoz putem nPIS aplikacije mogu se preuzeti ovdje:

Korisničko uputstvo za uvoz xml obrazaca

 

Uputstva za popunjavanje obrazaca, format datoteka u kojem se podnose obrasci (XSD sheme) kao i primjeri XML shema mogu se preuzeti u nastavku:

MJESEČNI OBRASCI

Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja klasičnih (lutrijskih) igara na sreću (Obrazac br. 15-KMO-KLI)

Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću Tombola - Bingo u zatvorenom prostoru (Obrazac br. 16-KMO-ITB)

Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću u kazinima i održanih turnira (Obrazac br. 17-KMO -ISKT) (uz ovaj obrazac se prilažu kao prilozi Obrazac 12-SDRA Prilog-1,  Obrazac 13- PSEB i Obrazac 14- PSMB)

Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara klađenja (Obrazac br. 18- KMO-ISK)

Obračun mjesečne naknade za priređivanje RNG klađenja (Obrazac br. 18a-KMON-IS RNG)

Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću na automatima u automat klubu (Obrazac br. 19 KMO-ISA)  (uz ovaj obrazac se prilažu kao prilozi Obrazac 12-SDRA Prilog-1,  Obrazac 13- PSEB i Obrazac 14- PSMB)

GODIŠNJI OBRAZAC

Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u kazinu (Obrazac br. 20-KGON-ISK)

DNEVNI OBRASCI (kao prilog mjesečnim obrascima 17 KMO-ISKT i 19-KMO-ISA)

Skup dnevnih rezultata po pojedinom automatu (Obrazac br. 12-SDRA Prilog-1)

Popis stanja elektronskih i mehaničkih brojčanika po pojedinom automatu za igre na sreću (Obrazac br. 13-PSEB i Obrazac br. 14-PSMB)