print

Način uplate naknade za mišljenje Porezne uprave Federacije BiH


Za mišljenje Porezne uprave po jednom poreznom pitanju plaća se naknada u iznosu od 50,00 KM (pedeset KM). 

 • Račun javnih prihoda budžeta Federacije Bosne i Hercegovine:  Union banka d.d. Sarajevo, broj: 102-050-00001066-98
 • Oznaka vrste prihoda: 722613
 • Polje 15 - Budžetska organizacija: 1603001
 • Svrha doznake: Uplata naknade za mišljenja Porezne uprave
 • Šifra općine: Šifra općine pravnog lica, odnosno prebivališta fizičkog lica
 • Uz zahtjev za mišljenjem potrebno je dostaviti original uplatnicu.
 • Zahtjev možete dostaviti na adresu :
  Porezna uprava Federacije BiH
  Središnji ured
  Husrefa Redžića 4
  71 000 SARAJEVO