print

Rokovi za podnošenje poreznih i drugih prijava u 2024. godini


Prijava poreza na imovinu
Prema kantonalnim zakonima o porezima, prijava poreza na imovinu (nekretnine) podnosi se do kraja januara 2024. godine, osim Tuzlanskog kantona gdje je rok 28.februar 2024.

 

Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima (obrazac GIP – 1022)
Godišnji izvještaj sa podacima o isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima u 2023. godini poslodavac/isplatilac podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH prema svom sjedištu do 28. februara 2024. godine.

 

Godišnja prijava dohotka od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti (obrazac GPZ – 1052)
Godišnju prijavu o utvrđenom dohotku od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti za 2023. godinu nosilac zajedničke djelatnosti podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH na propisanom obrascu do 28. februara 2024. godine. Uz obrazac GPZ-1052 do istog roka podnosi se i Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (obrazac SPR-1053) za obveznike koji obavljaju zajedničku djelatnost.
 
 
Godišnja prijava poreza na dohodak (obrazac GPD – 1051)
Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2023. godinu fizičko lice/obveznik poreza na dohodak podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH do 31. marta 2024. godine. Uz obrazac GPD-1051 obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost do istog roka podnose i Specifikaciju za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (obrazac SPR-1053). Također, do navedenog roka obveznici koji izdaju imovinu u zakup uz obrazac GPD-1051, prilažu Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja imovine (obrazac PRIM-1054).

 

Prijava poreza na dobit za 2023. godinu (Obrazac PP-801 ili Obrazac PP-802 ili Obrazac PP-803 ili Obrazac PP-804 ili Obrazac PP-805) 
Prijava poreza na dobit za 2023. godinu (Obrazac PP-801 ili Obrazac PP-802 ili Obrazac PP-803 ili Obrazac PP-804 ili Obrazac PP-805) podnosi se nadležnoj poreznoj ispostavi prema sjedištu pravnog lica do 31.marta 2024. godine

Propisani obrasci se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH