print

NADLEŽNOST POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BIH


Porezna uprava Federacije BiH (u daljem tekstu: Porezna uprava) je federalna  uprava u sastavu Federalnog ministarstva finansija. Porezna uprava kao izvršni organ nadležna je za primjenu Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02, 28/04, 57/09,  40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15) i drugih poreznih zakona i podzakonskih akata, prije svega:

 • Zakona o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH”, broj: 15/16 i 15/20), 
 • Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“, broj: 88/16 i 11/17, 96/17, 94/19 i 87/20),
 • Zakona o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), 
 • Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13,  90/13, 45/14, 52/16, 59/16 i 38/17, 03/18, 30/18 i 21/20),
   
 • Zakona o doprinosima („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15 i 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21), 
 • Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 64/08, 81/08, 98/15, 6/17 i 38/17, 39/18 i 12/21), 
   
 • Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 42/09, 109/12, 86/15 i 30/16), 
 • Pravilnik o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (''Službene novine Federacije BiH“, broj: 73/09, 38/10, 77/10, 9/11, 1/13, 83/14, 1/15, 48/16, 25/17, 53/19 i 93/19), 
   
 • Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, broj: 48/15 i 60/15), 
 • Zakona o fiskalnim sistemima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/09) i  
 • Kantonalnih zakona, drugih zakona i podzakonskih akata;

Porezna uprava nadležna je za provođenje i izvršavanje aktivnosti iz oblasti svih vrsta federalnih, kantonalnih, gradskih i općinskih poreza i doprinosa, taksi, posebnih naknada, članarina turističkih zajednica, članarina obrtničkih komora i novčanih kazni za porezne prekršaje.

Unutrašnja organizacija Porezne uprave, vrste organizacijskih jedinica, njihova nadležnost, sistematizacija radnih mjesta sa opisom poslova grupisanih prema vrsti, stepenu složenosti, odgovornosti i drugim uslovima za njihovo izvršenje utvrđena je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Porezne uprave koji je u primjeni od juna 2013. godine.