print

Provjera listića iz kladionice na web portalu Porezne uprave FBiH


Klikom na link za provjeru listića iz kladionice na portalu Porezne uprave FBiH otvara se forma u kojoj je potrebno unijeti GUID za listića za klađenje koji je uplaćen u uplatnom mjestu kladionice u ispravnom formatu onakvom kakav je napisan na listiću. GUID se unosi u polje ''Identifikacioni kod''.

Zatim je potrebno popuniti tekst sa slike sa tačno naznačenom kombinacijom brojeva i slova i ukoliko je sve uredno popunjeno klikom na dugme provjera se radi provjera podataka sa listića.

Ukoliko je sve popunjeno kako treba a podataka o listiću nema na web portalu Porezne uprave FBiH, moguće je prijaviti nepravilnost klikom na link prijava nepravilnosti u dnu forme.

 

U prijavi nepravilnosti se također unosi GUID sa listića i  popunjava polje 'Tekst prijave' u kojem se može navesti naziv kladionice gdje je uplaćen listić, naziv uplatnog mjesta, datum  uplate i slične informacije koje mogu biti od pomoći prilikom kontrole i utvrđivanja nepravilnosti.

Za uspješnu prijavu nepravilnosti potrebno je prepisati tačan kod sa slike kao dokaz da se radi o fizičkom licu, a ne robotu.

 

Provjera listića iz kladionice