print

Podnošenje Obrazac MIP-1023 na elektronskom mediju


- Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak -

Poslodavci koji imaju više od 5 zaposlenika dužni su nadležnoj ispostavi Porezne uprave podatke iz obrasca MIP -1023 dostavljati u elektronskoj formi na CD-u u propisanom XML formatu prema XSD šemi.

U cilju tačnijeg formiranja XML datoteke prema datoj XSD shemi, poslodavci i druga zainteresovana lica mogu koristiti aplikaciju MIP-1023.rar u kojoj mogu izvršiti unos, izmjenu, brisanje, štampanje i dr. potrebne operacije u vezi obrasca MIP- 1023. Aplikacija MIP-1023.rar se može koristiti i za provjeru formata XML datoteka, jer dozvoljava da se u aplikaciju uveze formirana XML datoteka.
 

Upustva za formatiranje obrasca, instalaciju i korištenje aplikacije mogu se preuzeti ovdje:

Primjer XML datoteke za MIP-1023 obrazac:


Podnošenje obrasca PMIP-1024 (operacija: Izmjena) na elektronskom mediju


- Pojedinačni mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti (obrazac PMIP-1024)  -

Obrazac PMIP-1024 koristie se za izvještavanje Porezne uprave Federacije BiH o izvršenim pojedinačnim uplatama, doplatama i/ili ispravkama podataka iskazanih u obrascu MIP-1023. Podaci iskazani u obrascu PMIP-1024 za jednog zaposlenika i jedan porezni period (mjesec/godina) predstavljaju sastavni dio podataka iskazanih u obrascu MIP-1023 koji se odnosi na isti porezni period (mjesec/godina). Obrazac PMIP-1024 podnosi se iznimno u pojedinim specifičnim slučajevima, a samo za operaciju: „Izmjena  podataka za već predate izvještaje MIP-1023 o zaposleniku“ moguće je dostaviti podatke za ovu operaciju obrasca PMIP-1024 u nadležnu ispostavu Porezne uprave Federacije BiH u elektronskoj formi na CD/DVD-u u propisanom XML formatu prema XSD šemi.  

Upustva za formatiranje obrasca PMIP-1024 i pripremu XML datoteke (operacija: Izmjena) mogu se preuzeti ovdje:

Primjer XML datoteke za PMIP-1024 obrazac (operacija: Izmjena):