Na osnovu člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 2. Uputstva o objavi…

04.01.2023 / Više ...

Na osnovu člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 2. Uputstva o objavi…

03.10.2022 / Više ...

Realizacija Ugovora/Okvirnih sporazuma u 2022. godini za period januar – juni 2022. godine

08.07.2022 / Više ...

Realizacija Ugovora/Okvirnih sporazuma u 2022. godini za period januar – mart 2022. godine

31.03.2022 / Više ...

Realizacija Ugovora/Okvirnih sporazuma u 2021. godini za period januar – decembar 2021. godine  

03.01.2022 / Više ...