Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 i Odluke o poništenju postupka za LOT-ove 2, 3, 4 i 5 u…

24.04.2024 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: "Štampanje prekršajnih naloga, naljepnica za igre na sreću, naljepnica "zatvoren objekat" i žutih…

02.04.2024 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke: „Usluge servisiranja, popravke i održavanja službenih motornih vozila Porezne uprave Federacije BiH u…

25.03.2024 / Više ...

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke „Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija u organizacionim jedinicama Porezne uprave Federacije…

25.03.2024 / Više ...

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke provedenog putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda „Usluga izrade projektne dokumentacije i projektantskog…

13.03.2024 / Više ...