Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke: "Produženje podrške za Checkpoint 6600 uređaje, sa svim pripadajućim licencama“ s…

18.07.2024 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke "Nabavka, isporuka i ugradnja mrežno/komunikacijske opreme za organizacione jedinice Porezne uprave Federacije BiH“

16.07.2024 / Više ...

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke "Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja za potrebe organizacionih jedinica Porezne uprave…

09.07.2024 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: "Nabavka i ugradnja laminata".

05.07.2024 / Više ...

Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabavke: "Adaptivni zahtjevi za softverska rješenja koja su podrška poslovnim procesima u Poreznoj upravi Federacije…

05.07.2024 / Više ...