Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke „Dodatni komunikacijski link“ 

28.11.2023 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovnom postupku javne nabavke društvenih i drugih posebnih usluga iz Aneksa II Zakona o javnim…

20.11.2023 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova: „Radovi na sanaciji (brušenje i lakiranje) i postavljanju parketa” – II ponovni…

30.10.2023 / Više ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke „Sistem zaštite korisnika – Endpoint security protection do 1000 korisnika“ s predviđenim…

30.10.2023 / Više ...

Odluka o obustavi postupka javne nabavke roba: "Nabavka i isporuka autoguma za službena vozila Porezne uprave Federacije BiH".

27.10.2023 / Više ...