Pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM sa stanjem na dan…

19.07.2022 / Više ...

Pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada 

22.04.2022 / Više ...

Porezna uprava Federacije BiH obavještava ovlaštene servisere fiskalnih uređaja da je moguća provjera prijenosa dnevnih izvještaja na server Porezne uprave Federacije…

28.03.2022 / Više ...

U cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom, organizacione jedinice Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo su shodno svojim prostornim kapacitetima i broju stranaka…

07.03.2022 / Više ...

Pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada

08.02.2022 / Više ...