Tabelarni pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM na dan 31.12.…

16.01.2023 / Više ...

Obavještavaju se porezni obveznici - poslovni subjekti koji imaju sjedište na području općine Novo Sarajevo kao i građani koji imaju mjesto…

16.01.2023 / Više ...

Na osnovu člana 52. stav (7) Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14 i 59/22 – u daljem…

20.12.2022 / Više ...

Pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM sa stanjem na dan…

31.10.2022 / Više ...

Vlada Federacije BiH na 322. sjednici održanoj 07.07.2022. godine donijela je Zaključak V.broj: 1047/2022 kojim se usvaja:

21.07.2022 / Više ...