Instrukcija u vezi doznačavanja ino uplata javnih prihoda na depozitni račun proračuna Federacije BiH, broj: 07-11-4-6-2810/24 od 03.04.2024. godine.

30.04.2024 / Više ...

Pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM na dan 31.03.2024. godine. 

30.04.2024 / Više ...

Tabelarni pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM na dan 31.12.2023.…

22.01.2024 / Više ...

Obavještavamo porezne obveznike da je u tijeku adaptacija Porezne ispostave Novo Sarajevo u ulici Envera Šehovića broj 2.

05.01.2024 / Više ...

Obavještavaju se porezni obveznici da je u "Službenim novinama Federacije BiH“ broj: 85/23 objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o…

06.12.2023 / Više ...