Javni poziv za prikupljanje ponude za zakup zatvorenog skladišnog prostora u Ljubuškom za smještaj imovine i robe zaplijenjene u postupcima prinudne naplate…

31.10.2023 / Više ...

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Novom Travniku za smještaj Kantonalnog poreznog ureda Novi Travnik.

16.05.2023 / Više ...

Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda za zakup izgrađenog poslovnog prostora površine najmanje 1.600 m2 do maksimalno 2.000 m2, koji se…

24.02.2023 / Više ...

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje ponuda za zakup skladišnih prostorija u Zenici za smještaj imovine i robe oduzete u postupcima…

08.12.2022 / Više ...

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora za Kantonalni porezni ured Bihać – Porezna ispostava Bosanska Krupa…

19.09.2022 / Više ...