Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Ključu za smještaj Porezne ispostave Ključ. Sažetak Javnog poziva za prikupljanje ponuda…

15.04.2021 / Više ...

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava zainteresovanih lica za zamjenu nekretnina na principu dva za jedan

03.12.2020 / Više ...

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava zainteresovanih lica za zamjenu nekretnina na principu dva za jedan.

09.11.2020 / Više ...

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Livnu za smještaj Kantonalnog poreznog ureda Livno - ponovni postupak

10.09.2020 / Više ...

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Livnu za smještaj Kantonalnog poreznog ureda Livno.

06.08.2020 / Više ...