Predmet ovog ponovnog javnog poziva je prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora u Tuzli za Kantonalni porezni ured Tuzla. Sažetak Javnog…

04.10.2021 / Više ...

Predmet ovog ponovnog javnog poziva je prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora u Orašju za Kantonalni porezni ured Orašje. Sažetak Javnog…

04.10.2021 / Više ...

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora za Kantonalni porezni ured Orašje, uključujući pripadajuće zemljište i objekte…

10.09.2021 / Više ...

Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora u Tuzli za Kantonalni porezni ured Tuzla, uključujući pripadajuće zemljište i…

10.09.2021 / Više ...

Predmet ovog Javnog poziva jeste prijava zainteresovanih lica za prodaju nekretnine u Bosanskoj Krupi. Javni poziv je objavljen u dnevnom tisku…

28.05.2021 / Više ...