Interni oglas za premještaj u Kantonalnom poreznom uredu Sarajevo-PI Ilidža na radno mjesto Viši samostalni referent za javne prihode. Tekst oglasa možete…
20.02.2024 / Više ...

Interni oglas za unapređenje u KPU Tuzla, na radno mjesto šef Porezne ispostave Gračanica.
01.02.2024 / Više ...

Interni oglas za unapređenje u KPU Tuzla, na radno mjesto viši stručni saradnik za edukaciju poreznih obveznika i uposlenika - Odsjek…
11.01.2024 / Više ...

Interni oglas za unapređenje u Kantonalnom poreznom uredu Tuzla-Odsjek za edukaciju i registraciju na radno mjesto Šef Odsjeka za edukaciju i registraciju. 
11.12.2023 / Više ...

Interni oglas za unapređenje u Kantonalni porezni ured Zenica – Odsjek za edukaciju i registraciju KPU Zenica na radno mjesto viši…
06.12.2023 / Više ...