print

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-maj 2024. godine uplatili 3.309.495.402 KM javnih prihoda

Objavljeno:06.06.2024

I.Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar - maj 2024. godine uplatili 3.309.495.402 KM javnih prihoda, što je u odnosu na januar - maj 2023. godine više za 278.576.788 KM, ili za 9,19 %. 

Uplate javnih prihoda u periodu januar-maj 2024. godine u odnosu na januar- maj 2023. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli: 

 

R.br.

Kantoni

januar-maj  2023

januar-maj 2024

Index  (jan-maj 24/23)

razlika u KM

učešće u ukupnoj naplati (%)

1.

Sarajevski

1.121.025.644

1.223.959.769

109,18

102.934.124

36,98

2.

Tuzlanski

520.355.015

562.006.974

108,00

41.651.959

16,98

3.

Zeničko - dobojski

383.718.395

419.936.965

109,44

36.218.570

12,69

4.

Hercegovačko-neretvanski

354.790.569

385.368.853

108,62

30.578.283

11,64

5.

Srednjobosanski

229.698.306

247.205.588

107,62

17.507.282

7,47

6.

Unsko - sanski

171.854.715

192.714.487

112,14

20.859.772

5,82

7.

Zapadnohercegovački

125.004.130

141.030.129

112,82

16.026.000

4,26

8.

Kanton 10

59.344.716

64.235.934

108,24

4.891.218

1,94

9.

Bosansko - podrinjski

33.828.967

37.927.515

112,12

4.098.548

1,15

10.

Posavski

31.298.157

35.109.188

112,18

3.811.031

1,06

 

Ukupno

3.030.918.615

3.309.495.402

109,19

278.576.788

100,00

 

U strukturi javnih prihoda za period januar - maj 2024. godine:

-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su iznosu 340.720.568 KM,

-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu 319.591.051 KM,

-porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 37.304.450 KM,

-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 27.313.489 KM,

-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 169.979 KM,

-takse i naknade su naplaćene u iznosu 325.029.351 KM,

-novčane kazne su naplaćene u iznosu 27.568.778 KM,

-članarine su naplaćene u iznosu 6.617.654 KM,

-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 1.507.560 KM.

U periodu januar-maj 2024. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 2.223.470.292 KM.

U strukturi doprinosa u periodu januar-maj 2024. godine naplaćeni su:

-doprinosi za PIO/MIO u iznosu 1.245.701.982 KM,

-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 875.606.169 KM,

-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 102.162.141 KM. 

 

II. Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.5.2024. godine je 548.183. U odnosu na objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 31.5.2023. godine kada je broj zaposlenih iznosio 541.084, ovaj broj je veći za 7.099, a u odnosu na prethodno objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 30.4.2024. godine kada je iznosio 546.178, veći je za 2.005.

 

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica

Kanton

Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 31.5.2024.

Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 31.5.2023.

Razlika 2024 - 2023

Kanton Sarajevo

149.462

146.521

2.941

Tuzlanski kanton

105.363

103.972

1.391

Zeničko-dobojski kanton

87.804

87.298

506

Hercegovačko-neretvanski kanton

56.914

55.766

1.148

Srednjobosanski kanton

52.118

52.443

-325

Unsko-sanski kanton

39.545

38.999

546

Zapadnohercegovački  kanton

22.482

22.018

464

Kanton 10

11.766

11.556

210

Bosansko-podrinjski kanton

7.474

7.571

-97

Posavski kanton

5.873

5.834

39

Republika Srpska

8.478

8.243

235

Brčko distrikt

904

863

41

Ukupno:

548.183

541.084

7.099

Stanje broja zaposlenih na dan 31.5.2024. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje.

Na dan 31.5.2024. godine u Federaciji BiH zaposleno je 305.494 ili 55,73%, muškaraca i 242.689 ili 44,27% žena. Broj zaposlenih do 35 godine je 173.303, ili 31,61%, a broj zaposlenih koji je stariji od 36 godina je 374.880 ili 68,39 %.

Broj zaposlenih prema starosnoj i spolnoj strukturi na dan 31.5.2024. godine

Starosna struktura - godine života

Broj zaposlenih

% učešća u broju zaposlenih

Starosna struktura - godine života

% učešća u broju zaposlenih

 do 20

6.939

1,28

do 35 godina

31,61

 od 21 do 25

37.100

6,85

 od 26 do 30

65.678

12,13

173.303

 od 31 do 35

63.586

11,74

 od 36 do 45

156.834

28,96

od 36 godina

68,39

 od 46 do 55

131.972

24,37

 od 56 do 65

82.168

15,17

374.880

 od 66

3.906

0,72

UKUPNO

548.183

 

 

 

Spol

Broj zaposlenih na dan 31.5.2024.

Učešće %

Muški

305.494

55,73

Ženski

242.689

44,27

Ukupno

548.183

 

 

III. Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.5.2024. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 102.367 fiskalnih uređaja, putem kojih je u maju 2024. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 5.562.985.341,94 KM.

Od ukupnog broja instaliranih fiskalnih uređaja 30% dostavlja dnevne izvještaje sa pojedinačnim iznosom računa, a 70% dostavlja zbirni dnevni izvještaj fiskalnih računa.

U odnosu na 31.05.2023. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 5.287, a evidentirani promet u maju 2024. godine je veći u odnosu na maj 2023. godine za 214.295.278,40 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.05.2024. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instaliran 6.741 fiskalni uređaj.

Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.05.2024. godine je Općina Dobretići na čijem području je instalirano 6 fiskalnih uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u maju 2024. godine je Općina Ilidža na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 480.435.118,93 KM.

Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u maju 2024. godine je Općina Dobretići na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 131.310,35 KM.

Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za maj 2024. godine možete preuzeti na linku ovdje.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

 

IV. Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te poduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava poziva sudove da blagovremeno u zakonom propisanom iznosu izriču sankcije kako bi iste imale brži i veći preventivni učinak, jer sankcija koja se brzo izriče i kad je manja ima veći učinak od sankcije koja se izriče nakon dužeg perioda.

Poreznoj upravi nije primarni cilj kažnjavanje poreznih obveznika, već je osnovni cilj da svaki porezni obveznik blagovremeno i u skladu sa zakonom plaća svoje porezne obaveze, u cilju efikasnijeg učinka sankcije.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu s važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, tako da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i tako rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18. stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i tako zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo tako moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

  • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
  • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
  • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
  • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

 

Vaša Porezna uprava Federacije BiH