print

Predstavnice CEF-a u posjeti Poreznoj upravi FBiH

Objavljeno:05.06.2024

U Poreznoj upravi Federacije BiH je 4. 6. 2024. godine održan sastanak između direktora Porezne uprave Šerifa Isovića, zamjenika direktora Slobodana Vukoje i Ivane Nedižavec Korada, zamjenice direktorice Centra za finansijsku izuzetnost (CEF) i Aleksandre Tekijaški, više službenice CEF-a. Na sastanku je razgovarano o razvijanju kapaciteta Porezne uprave Federacije BiH, kao i o međutimskoj i međuinstitucionalnoj saradnji prilikom razmjene znanja i vještina.

Prilikom ovog sastanka Ivana Nidžavec Korada je upoznala prisutne o programu Centra za finansijsku izuzetnost. Istaknula je da je CEF kao vodeća međunarodna organizacija, sa sjedištem u Ljubljani specijaliziran za obuku državnih službenika u oblasti javnih finansija i centralnog bankarstva u regionu Jugoistočne Evrope i koji sa zaposlenima u organima javne uprave u Federaciji BiH ostvaruje uspješnu saradnju.

Kao dio provođenja strategije, CEF uspješno vodi projekt podrške državama Jugoistočne Evrope, koji sufinansira Ministarstvo finansija Republike Slovenije. Aktivnosti ovog projekta se, između ostalog, odnose na upoznavanje s potrebama institucionalnog, timskog i individualnog razvoja kapaciteta korisnika projekta, među kojima je i Porezna uprava Federacije BiH.

Sastanku su prisustvovale i Ifeta Fazlić, pomoćnica direktora Sektora za registraciju, kontrolu i naplatu doprinosa i Irnesa Hašimbegović, šefica Odsjeka za kontrolu velikih poreznih obveznika.

 

Porezna uprava Federacije BiH