print

U Novom Travniku prodata zaplijenjena imovina za 70.100,00 KM

Objavljeno:03.06.2024

U postupku prinudne naplate Kantonalni porezni ured Novi Travnik je 22.05.2024. godine izvršio direktnu prodaju zaplijenjene imovine poreznog obveznika-dužnika „Buba Commerce“ d.o.o za trgovinu i usluge Vitez, zbog naplate dužnih javnih prihoda. Prodana je nekretnina navedenog poreznog obveznika za 70.100,00 KM.
Kupac je u zakonski ostavljenom roku izvršio uplatu navedenog iznosa na račune dužnih javnih prihoda.

Osim direktne prodaje istog dana bila je zakazana i javna aukcija zaplijenjene imovine četiri porezna obveznika - dužnika, za čiju kupovinu nije bilo zainteresiranih ponuđača.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve porezne obveznike da blagovremeno izmiruju svoje porezne obaveze, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima. U suprotnom, Porezna uprava Federacije BiH u svim slučajevima neplaćanja dužnih obaveza vrši obračun zateznih kamata po stopi od 0,04 % dnevno ili 14,6 % godišnje i troškova prisilne naplate od 5 %, te zapljenu i prodaju zaplijenjene imovine.   

 

 

Porezna uprava Federacije BiH