print

Pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM na dan 31.03.2024. godine

Objavljeno:30.04.2024

Pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM na dan 31.03.2024. godine. 

Pregled poreznih obveznika dužnika možete vidjeti na klikom na link ovdje