print

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-mart 2024. godine uplatili 1.945.383.748 KM javnih prihoda

Objavljeno:08.04.2024

I.Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-mart 2024. godine uplatili 1.945.383.748 KM javnih prihoda, što je u odnosu na januar – mart 2023. godine više za 167.859.377 KM, ili za 9,44 %.

Uplate javnih prihoda u periodu januar-mart 2024. godine u odnosu na januar- mart  2023. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

 

R.br.

Kantoni

januar-mart 2023

januar-mart 2024

Index  (jan-mart 24/23)

razlika u KM

učešće u ukupnoj naplati (%)

1.

Sarajevski

659.807.017

712.335.868

107,96

52.528.851

36,62

2.

Tuzlanski

302.354.186

329.546.862

108,99

27.192.676

16,94

3.

Zeničko - dobojski

228.936.195

248.187.454

108,41

19.251.259

12,76

4.

Hercegovačko-neretvanski

208.443.839

238.019.758

114,19

29.575.918

12,24

5.

Srednjobosanski

133.547.816

143.615.574

107,54

10.067.758

7,38

6.

Unsko - sanski

99.429.079

111.130.202

111,77

11.701.123

5,71

7.

Zapadnohercegovački

71.190.334

81.521.909

114,51

10.331.574

4,19

8.

Kanton 10

34.666.203

38.883.820

112,17

4.217.618

2,00

9.

Bosansko - podrinjski

20.473.406

21.347.046

104,27

873.640

1,10

10.

Posavski

18.676.297

20.795.256

111,35

2.118.959

1,07

 

Ukupno

1.777.524.371

1.945.383.748

109,44

167.859.377

100,00

 

U strukturi javnih prihoda za period januar – mart 2024. godine:

-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu 189.557.484 KM,

-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u iznosu 180.383.454 KM,

-porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 22.290.821 KM,

-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 20.352.461 KM,

-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 120.142 KM,

-takse i naknade su naplaćene u iznosu 206.503.747 KM,

-novčane kazne su naplaćene u iznosu 15.368.874 KM,

-članarine su naplaćene u iznosu 4.051.958 KM,

-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 755.143 KM.

U periodu januar-mart 2024. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 1.305.881.073 KM.

U strukturi doprinosa u periodu januar-mart 2024. godine naplaćeni su:

-doprinosi za PIO/MIO u iznosu 733.843.238 KM,

-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 511.891.750 KM,

-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 60.146.085 KM. 

 

II. Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.3.2024. godine je 542.715. U odnosu na objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 31.3.2023. godine kada je broj zaposlenih iznosio 537.010, ovaj broj je veći za 5.705, a u odnosu na prethodno objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 29.2.2024. godine kada je iznosio 542.222, veći je za 493.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica

Kanton

Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 31.3.2024.

Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 31.3.2023.

Razlika 2024 - 2023

Kanton Sarajevo

148.270

145.992

2.278

Tuzlanski kanton

104.439

103.611

828

Zeničko-dobojski kanton

87.261

86.823

438

Hercegovačko-neretvanski kanton

56.022

55.047

975

Srednjobosanski kanton

51.591

52.032

-441

Unsko-sanski kanton

38.712

38.209

503

Zapadnohercegovački  kanton

22.354

21.650

704

Kanton 10

11.519

11.374

145

Bosansko-podrinjski kanton

7.449

7.454

-5

Posavski kanton

5.782

5.787

-5

Republika Srpska

8.445

8.163

282

Brčko distrikt

871

868

3

Ukupno:

542.715

537.010

5.705

Stanje broja zaposlenih na dan 31.03.2024. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje

Na dan 31.03.2024. godine u Federaciji BiH zaposleno je 303.006 ili 55,83% muškaraca i 239.709 ili 44,17% žena. Broj zaposlenih koji je stariji od 36 godina je 373.843 ili 68,88 %.

Broj zaposlenih prema starosnoj i spolnoj strukturi na dan 31.03.2024. godine

Starosna struktura - godine života

Broj zaposlenih

% učešća u broju zaposlenih

Starosna struktura - godine života

% učešća u broju zaposlenih

 do 20

6.009

1,11

do 35 godina

31,12

 od 21 do 25

35.635

6,58

 od 26 do 30

64.371

11,89

168.872

 od 31 do 35

62.857

11,61

 od 36 do 45

155.364

28,69

od 36 godina

68,88

 od 46 do 55

131.468

24,28

 od 56 do 65

83.080

15,34

373.843

 od 66

3.931

0,73

UKUPNO

542.715

 

 

Spol

Broj zaposlenih na dan 31.03.2024.

Učešće %

Muški

303.006

55,83

Ženski

239.709

44,17

Ukupno

542.715

 

 

III. Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.03.2024. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 100.771 fiskalnih uređaja, putem kojih je u martu 2024. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 5.012.676.619,80 KM.

U odnosu na 31.03.2023. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 4.981, a evidentirani promet u martu 2024. godine je manji u odnosu na mart 2023. godine za 261.252.731,90 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.03.2024. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 6.656 fiskalnih uređaja.

Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.03.2024. godine je Općina Dobretići na čijem području je instalirano 6 fiskalnih uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u martu 2024. godine je Općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet  u iznosu 416.719.677,50 KM.

Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u martu 2024. godine je Općina Pale na čijem području je evidentiran ukupan u iznosu 164.890,37 KM.

Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec mart 2024. godine možete preuzeti na linku ovdje .

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

IV. Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te poduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava poziva sudove da blagovremeno u zakonom propisanom iznosu izriču sankcije kako bi iste imale brži i veći preventivni učinak, jer sankcija koja se brzo izriče i kad je manja ima veći učinak od sankcije koja se izriče nakon dužeg perioda.

Poreznoj upravi nije primarni cilj kažnjavanje poreznih obveznika, već je osnovni cilj da svaki porezni obveznik blagovremeno i u skladu sa zakonom plaća svoje porezne obaveze, u cilju efikasnijeg učinka sankcije.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu s važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, tako da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i tako rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18. stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i tako zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo tako moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

  • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
  • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
  • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
  • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

Vaša Porezna uprava Federacije BiH