print

Štampanje prekršajnih naloga, naljepnica za igre na sreću, naljepnica "zatvoren objekat" i žutih traka i knjiga evidencija prometa nekretninama i šihtarica

Objavljeno:02.04.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: "Štampanje prekršajnih naloga, naljepnica za igre na sreću, naljepnica "zatvoren objekat" i žutih traka i knjiga evidencija prometa nekretninama i šihtarica"

Uvid u Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete izvršiti klikom na link ovdje.