print

Usluga izrade projektne dokumentacije i projektantskog nadzora (po LOT-ovima)

Objavljeno:13.03.2024

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke provedenog putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda „Usluga izrade projektne dokumentacije i projektantskog nadzora (po LOT-ovima) - LOT 1, LOT 3 i LOT 4.

 

Uvid u Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 možete izvršiti klikom na link ovdje.

Uvid u Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 3 možete izvršiti klikom na link ovdje.

Uvid u Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 4 možete izvršiti klikom na link ovdje