print

Odluka o izboru Vmware support/podrška na 1 godinu

Objavljeno:11.03.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke „Vmware support/podrška na 1 godinu (VMware vSphere Foundation – pretplata po koru na period od jedne godine)“.

Uvid u Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete izvršiti klikom na link ovdje.