print

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-februar 2024. godine uplatili 1.242.202.266 KM javnih prihoda

Objavljeno:05.03.2024

I.Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-februar 2024. godine uplatili 1.242.202.266 KM javnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2023. godine više za 142.868.484 KM, ili za 13 %, a u odnosu na januar-februar 2019. godine više za 376.831.305 KM, ili za 43,55 %. 

Uplate javnih prihoda u periodu januar-februar 2024. godine u odnosu na januar-februar 2023. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.br.

Kantoni

januar-februar 2023

januar-februar 2024

Index  (jan-feb 24/23)

razlika u KM

učešće u ukupnoj naplati (%)

1.

Sarajevski

403.718.476

463.566.114

114,82

59.847.638

37,32

2.

Tuzlanski

191.115.477

209.299.869

109,51

18.184.392

16,85

3.

Zeničko - dobojski

136.853.972

157.061.693

114,77

20.207.721

12,64

4.

Hercegovačko-neretvanski

134.415.853

145.069.556

107,93

10.653.703

11,68

5.

Srednjobosanski

83.144.040

93.556.556

112,52

10.412.517

7,53

6.

Unsko - sanski

62.402.952

71.966.134

115,32

9.563.183

5,79

7.

Zapadnohercegovački

42.218.472

50.575.764

119,80

8.357.292

4,07

8.

Kanton 10

21.577.388

24.104.395

111,71

2.527.006

1,94

9.

Bosansko - podrinjski

12.683.500

14.334.519

113,02

1.651.019

1,15

10.

Posavski

11.203.652

12.667.665

113,07

1.464.013

1,02

Ukupno:

1.099.333.782

1.242.202.266

113,00

142.868.484

100,00

 

U strukturi javnih prihoda za period januar-februar 2024. godine:

-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu 117.628.926 KM,

-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u iznosu 77.820.819 KM,

-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 15.717.300 KM,

-porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 14.575.538 KM,

-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 64.601 KM,

-takse i naknade su naplaćene u iznosu 140.328.854 KM,

-novčane kazne su naplaćene u iznosu 10.130.741 KM,

-članarine su naplaćene u iznosu 2.446.522 KM,

-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 475.938 KM.

U periodu januar-februar 2024. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 862.920.623 KM.

U strukturi doprinosa za period januar - februar 2024. godine naplaćeni su:

-doprinosi za PIO/MIO u iznosu 484.098.959 KM,

-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 338.932.262 KM,

-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 39.889.402 KM.

 

II. Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 29.2.2024. godine je 542.222. Ovaj broj veći je za 5.402 u odnosu na objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 28.2.2023. godine kada je broj zaposlenih iznosio 536.820. Broj zaposlenih na dan 29.02.2024. godine veći je za 554 u odnosu na podatak od 31.01.2024. godine kada je broj zaposlenih iznosio 541.668.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica

Kanton

Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 29.2.2024.

Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 28.2.2023.

Razlika 2024 - 2023

Kanton Sarajevo

148.360

145.753

2.607

Tuzlanski kanton

104.391

103.758

633

Zeničko-dobojski kanton

87.164

86.898

266

Hercegovačko-neretvanski kanton

55.897

54.920

977

Srednjobosanski kanton

51.541

52.104

-563

Unsko-sanski kanton

38.546

38.122

424

Zapadnohercegovački  kanton

22.302

21.583

719

Kanton 10

11.497

11.473

24

Bosansko-podrinjski kanton

7.442

7.475

-33

Posavski kanton

5.783

5.762

21

Republika Srpska

8.440

8.099

341

Brčko distrikt

859

873

-14

Ukupno:

542.222

536.820

5.402

Stanje broja zaposlenih na dan 29.02.2024. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje.

Prema službenim evidencijama Porezne uprave Federacije BiH na dan 29.04.2024. godine do 35 godina života zaposleno je 167.838, ili 30,95 % zaposlenika, a preko 36 godina života zaposleno je 374.384 ili 69,05 % zaposlenika. Na dan 29.02.2024. godine zaposleno je 302.950 ili 55,87 % muškarca i 239.253 ili 44,12% žena.

 

Broj zaposlenih na dan 29.02.2024. godine prema starosnoj i spolnoj strukturi

         

Starosna struktura - godine života

Broj zaposlenih

% učešća u broju zaposlenih

Starosna struktura - godine života

% učešća u broju zaposlenih

 do 20

5.809

1,07

do 35 godina

30,95

 od 21 do 25

35.149

6,49

 od 26 do 30

64.084

11,83

167.838

 od 31 do 35

62.796

11,60

 od 36 do 45

155.175

28,65

od 36 godina

69,05

 od 46 do 55

131.420

24,27

 od 56 do 65

83.783

15,47

374.384

 od 66

4.006

0,74

Ukupno

542.222

 

 

 

Spol

Broj zaposlenih na dan 29.2.2024.

Učešće %

Muški

302.950

55,87

Ženski

239.253

44,12

Nepoznat

19

0,01%

Ukupno

542.222

 

 

III. Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 29.02.2024. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 100.773 fiskalnih uređaja, putem kojih je u februaru 2024. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 4.943.799.503,45 KM.

U odnosu na 28.02.2023. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 5.244, a evidentirani promet u februaru 2024. godine je veći u odnosu na februar 2023. godine za 435.576.312,61 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 29.02.2024. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instaliran 6.661 fiskalni uređaj.

Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 29.02.2024. godine je Općina Dobretići na čijem području je instalirano 6 fiskalnih uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u februaru 2024. godine je Općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 407.452.027,61 KM.

Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u februaru 2024. godine je Općina Pale na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 214.281,66 KM.

Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec februar 2024. godine možete preuzeti na linku ovdje .

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

 

IV. Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te poduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva sudove da blagovremeno u zakonom propisanom iznosu izriču sankcije kako bi iste imale brži i veći preventivni učinak, jer sankcija koja se brzo izriče i kad je manja ima veći učinak od sankcije koja se izriče nakon dužeg perioda. Poreznoj upravi nije primarni cilj kažnjavanje poreznih obveznika, već je osnovni cilj da svaki porezni obveznik blagovremeno i u skladu sa zakonom plaća svoje porezne obaveze, u cilju efikasnijeg učinka sankcije.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu s važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, tako da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i tako rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18. stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i tako zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo tako moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

  • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
  • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
  • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
  • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.
     

 

Vaša Porezna uprava Federacije BiH