print

Javni poziv (ponovni) za prikupljanje ponuda za zakup zatvorenog skladišnog prostora u Sarajevu

Objavljeno:27.02.2024

Javni poziv (ponovni) za prikupljanje ponude za zakup zatvorenog skladišnog prostora u Sarajevu za smještaj imovine i robe zaplijenjene u postupcima prinudne naplate i oduzete u postupcima inspekcijskog nadzora Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo i sklapanje Ugovora o zakupu.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica po objavljenom Javnom pozivu da dostave svoje ponude prema uslovima i zahtjevima iz objavljenog Javnog poziva u roku od 8 (osam) dana od dana objave Sažetka Javnog poziva u dnevnom listu “Oslobođenje” do 11:00h na adresu: Porezna uprava Federacije BiH – Kantonalni porezni ured Sarajevo, ul. Augusta Brauna broj 2., 71000 Sarajevo.

Sažetak predmetnog Javnog poziva će se objaviti u dnevnom listu "Oslobođenje" dana četvrtak 29. februar 2024. godine, a krajnji rok za dostavu ponuda po predmetnom Javnom pozivu je petak, 08. mart 2024. godine do 11:00h .  

Tekst Javnog poziva za prikupljanje ponuda možete preuzeti klikom na link ovdje.