print

Porezni obveznici Federacije BiH u januaru 2024. godine uplatili 584.051.560 KM javnih prihoda

Objavljeno:06.02.2024

I.Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u januaru 2024. godine uplatili 584.051.560  KM javnih prihoda, što je u odnosu na januar 2023. godine više za 57.165.213 KM, ili za  10,85 %, a u odnosu na januar 2019. godine više za 169.520.589 KM, ili za 41 %.  


Uplate javnih prihoda u januaru 2024. godine u odnosu na januar 2023. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.br.

Kantoni

Januar 2023

Januar 2024

Index  (jan-januar  24/23)

razlika u KM

učešće u ukupnoj naplati (%)

1.

Sarajevski

188.987.356

213.224.132

112,82

24.236.776

36,51

2.

Tuzlanski

96.722.683

95.444.916

98,68

-1.277.767

16,34

3.

Zeničko - dobojski

66.482.494

74.316.522

111,78

7.834.028

12,72

4.

Hercegovačko-neretvanski

62.705.626

73.094.700

116,57

10.389.074

12,52

5.

Srednjobosanski

40.315.610

45.163.844

112,03

4.848.233

7,73

6.

Unsko - sanski

29.366.669

33.508.232

114,10

4.141.563

5,74

7.

Zapadnohercegovački

19.664.640

24.485.182

124,51

4.820.543

4,19

8.

Kanton 10

10.884.701

11.895.560

109,29

1.010.858

2,04

9.

Bosansko - podrinjski

6.300.399

6.653.688

105,61

353.288

1,14

10.

Posavski

5.456.170

6.264.785

114,82

808.615

1,07

Ukupno

526.886.347

584.051.560

110,85

57.165.213

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U strukturi javnih prihoda za januar 2024. godine:

-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u

 iznosu 55.673.292 KM,

-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u

 iznosu 33.855.130 KM,

-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 7.560.206 KM,

-porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 7.432.074 KM,

-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 34.004 KM,

-takse i naknade su naplaćene u iznosu 70.567.537 KM,

-novčane kazne su naplaćene u iznosu 4.802.108 KM,

-članarine su naplaćene u iznosu 919.408 KM,

-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 228.783 KM.

U januaru 2024. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 402.925.052 KM.

U strukturi doprinosa za januar 2024. godine naplaćeni su:

-doprinosi za PIO/MIO u iznosu 227.623.538 KM,

-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 156.776.619 KM,

-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 18.524.895 KM. 

 

II. Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.01.2024.godine je 541.668. U odnosu na objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 31.01.2023. godine kada je broj zaposlenih iznosio 535.859 ovaj broj veći je za 5.809, a u odnosu na prethodno objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan  31.12.2023. godine kada je iznosio 544.345 manji je za 2.677.

 

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica

Kanton

Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 31.01.2024.

Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 31.01.2023.

Razlika 2024 - 2023

Kanton Sarajevo

147.796

145.352

2.444

Tuzlanski kanton

104.061

103.425

636

Zeničko-dobojski kanton

87.231

86.860

371

Hercegovačko-neretvanski kanton

55.877

54.866

1.011

Srednjobosanski kanton

51.685

51.942

-257

Unsko-sanski kanton

38.572

38.117

455

Zapadnohercegovački  kanton

22.393

21.543

850

Kanton 10

11.552

11.513

39

Bosansko-podrinjski kanton

7.466

7.508

-42

Posavski kanton

5.795

5.768

27

Republika Srpska

8.386

8.092

294

Brčko distrikt

854

873

-19

Ukupno:

541.668

535.859

5.809

 

Stanje broja zaposlenih na dan 31.01.2024. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje .

Prema službenim evidencijama Porezne uprave Federacije BiH do 35 godina života zaposleno je 166.825, ili 30,80% zaposlenika, a preko 36 godina života zaposleno je 374.843, ili 69,20% zaposlenika. Na dan 31.01.2024. godine zaposleno je 303.132, ili 55,96% muškarca i 238.516, ili 44,03% žena.

 

Broj zaposlenih na dan 31.01.2024. godine prema starosnoj i spolnoj strukturi

         

Starosna struktura - godine života

Broj zaposlenih

% učešća u broju zaposlenih

Starosna struktura - godine života

% učešća u broju zaposlenih

 Do 20

5.619

1,04

Do 35 godina

30,80

 Od 21 do 25

34.870

6,44

 Od 26 do 30

63.676

11,76

166.825

 Od 31 do 35

62.660

11,57

 Od 36 do 45

154.861

28,59

Od 36 godina

69,20

 Od 46 do 55

131.450

24,27

 Od 56 do 65

84.501

15,60

374.843

 Od 66

4.031

0,74

Ukupno

541.668

 

 

Spol

Broj zaposlenih na dan 31.1.2024.

Učešće %

Muški

303.132

55,96

Ženski

238.516

44,03

Nepoznat

20

0,01%

Ukupno

541.668

 

 

III. Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.01.2024. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 100.484 fiskalnih uređaja, putem kojih je u januaru 2024. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 4.572.237.300,80 KM.

U odnosu na 31.01.2023. godine broj fiskalnih uređaja veći je za 5.149, a evidentirani promet u januaru 2024. godine je veći u odnosu na januar 2023. godine za 229.548.291,33 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.01.2024. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 6.626 fiskalnih uređaja.

Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.01.2024. godine je Općina Dobretići na čijem području je instalirano 6 fiskalnih uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u januaru 2024. godine je Općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 391.408.660,77 KM.

Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u januaru 2024. godine je Općina Dobretići na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 167.398,47 KM.

Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec januar 2024. godine možete preuzeti na linku ovdje .

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

 

IV. Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te poduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva sudove da blagovremeno u zakonom propisanom iznosu izriču sankcije kako bi iste imale brži i veći preventivni učinak, jer sankcija koja se brzo izriče i kad je manja ima veći učinak od sankcije koja se izriče nakon dužeg perioda.

Poreznoj upravi nije primarni cilj kažnjavanje poreznih obveznika, već je osnovni cilj da svaki porezni obveznik blagovremeno i u skladu sa zakonom plaća svoje porezne obaveze, u cilju efikasnijeg učinka sankcije.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu s važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, tako da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i tako rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18. stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i tako zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo tako moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

  • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
  • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
  • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
  • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.
     

 

Vaša Porezna uprava Federacije BiH