print

Obavještenje o objavi Plana javnih nabavki za 2024. godinu

Objavljeno:01.02.2024

Porezna uprava Federacije BiH obavještava da je Plan javnih nabavki za 2024. godinu objavljen 31.01.2024. godine na Portalu javnih nabavki u sastavu plana javnih nabavki Federalnog ministarstva finansija - financija.