print

Pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM na dan 31.12.2023. godine

Objavljeno:22.01.2024

Tabelarni pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM na dan 31.12.2023. godine.

Pregled poreznih obveznika dužnika možete vidjeti na klikom na link ovdje