print

Obavještenje za porezne obveznike

Objavljeno:06.12.2023

Obavještavaju se porezni obveznici da je u "Službenim novinama Federacije BiH“ broj: 85/23 objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak te da je navedenim izmjenama i dopunama definisan pojam teških bolesti kao i propisan način dokazivanja istih u porezne svrhe.

Neoporezivi tretman isplata jednokratnih novčanih pomoći zaposlenicima isplaćenih po osnovu teške invalidnosti ili teškog oboljenja kao i novčanih pomoći isplaćenih po osnovu naknade troškova liječenja teško oboljelih zaposlenika ili članova njegove uže porodice dokazuju se isključivo na osnovu nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

 

Sve navedene isplate novčanih pomoći zaposlenicima koje budu isplaćene suprotno važećim propisima (bez nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za  medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja) tretirat će se kao oporezive koristi po osnovu nesamostalne djelatnosti.

Ukoliko poslodavac snosi troškove nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za  medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja isti će se smatrati koristima zaposlenika na koje je poslodavac dužan obračunati porez na dohodak i pune doprinose.

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike da isplate novčanih pomoći zaposlenicima u navedenim slučajevima vrši na osnovu pribavljenog nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

 

 

Porezna uprava Federacije BiH