print

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup skladišta u Ljubuškom

Objavljeno:31.10.2023

Javni poziv za prikupljanje ponude za zakup zatvorenog skladišnog prostora u Ljubuškom za smještaj imovine i robe zaplijenjene u postupcima prinudne naplate i oduzete u postupcima inspekcijskog nadzora Kantonalnog poreznog ureda Ljubuški i sklapanje Ugovora o zakupu.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica po objavljenom Javnom pozivu da dostave svoje ponude prema uslovima i zahtjevima iz objavljenog Javnog poziva u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog Sažetka u dnevnom listu “Večernji list” do 11:00h na adresu: Porezna uprava Federacije BiH – Kantonalni porezni ured Ljubuški, ul. Hrvatskih branitelja broj 26, 88 320 Ljubuški.

Sažetak predmetnog Javnog poziva će se objaviti u dnevnom listu "Večernji list" dana 02.11.2023. godine, a krajnji rok za dostavu ponuda po predmetnom Javnom pozivu je petak, 10.11.2023. godine do 11:00

Tekst Javnog poziva za prikupljanje ponuda možete preuzeti klikom na link ovdje