print

U 402 kontrole zatečeno 230 radnika na crno

Objavljeno:14.08.2023

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH su u petak i dane vikenda (11.12. i 13. 08.2023. godine) na širem području Federacije BiH izvršili 402 inspekcijska nadzora tzv. akcije kojim su bili obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju djelatnost ugostiteljstva, trgovine, pekarstva i druge uslužne djelatnosti.

U izvršenim kontrolama otkriveno je 230 neprijavljenih radnika, 163 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja, 12 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 14 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa.

Zbog utvrđenih nepravilnosti: zapošljavanje neprijavljenih radnika, neevidentiranje prometa putem fiskalnog uređaja, nepostojanja fiskalnog uređaja i rada bez odobrenja, zapečaćeno je 76 objekata i izdato je 325 prekršajnih naloga s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 834.250,00 KM.

Porezna uprava poziva sudove da blagovremeno i u zakonom propisanom iznosu izriču sankcije kako bi iste imale brži i veći preventivni učinak.  Sankcija koja se brzo izriče i kad je manja ima veći učinak od veće sankcije koja se izriče nakon dužeg vremena. Izricanje sankcija nakon nekoliko godina i još u iznosu manjem od zakonskog minimuma ima mali vaspitni učinak na porezne obveznike i poštivanje zakona. Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih propisa i smanjenju sive ekonomije.

Odlučivanje po prekršajnim nalozima za koje je zatraženo sudsko odlučivanje prikazuje se u sljedećoj tabeli:

Godina izdavanja prekršajnog naloga

POSTUPANJE SUDOVA PO ZAHTJEVIMA ZA SUDSKO ODLUČIVANJE

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

Nema podatak o rješavanju

UKUPNO

2016.

844

742

27

0

0

0

0

0

154

1.767

Izdato (KM)

1.939.414

1.574.002

69.850

0

0

0

0

0

374.700

3.957.966

Riješeno (KM)

1.195.611

991.343

32.710

0

0

0

0

0

 

2.219.664

Kazna ispod minimalne KM

-38%

-37%

-53%

0

0

0

0

0

 

-1.738.302

2017.

 

673

568

51

2

0

2

0

108

1.404

Izdato (KM)

1.565.800

1.405.941

124.100

4.500

0

6.000

0

270.910

3.377.251

Riješeno (KM)

900.234

753.152

65.500

3.000

0

1.000

0

 

1.722.886

Kazna ispod minimalne KM

-43%

-46%

-47%

-33%

0

-83%

0

 

-1.654.365

2018.

   

549

652

31

2

0

0

82

1.316

Izdato (KM)

1.315.350

1.568.882

85.850

6.000

0

0

185.650

3.161.732

Riješeno (KM)

715.251

836.906

44.751

1.400

0

0

 

1.598.308

Kazna ispod minimalne KM

-46%

-47%

-48%

-77%

0

0

 

-1.563.424

2019.

     

479

792

454

3

1

119

1.848

Izdato (KM)

1.137.065

1.965.151

1.062.852

7.200

1.050

241.110

4.414.428

Riješeno (KM)

654.117

1.004.255

651.914

6.700

1.050

 

2.318.036

Kazna ispod minimalne KM

-42%

-49%

-39%

-7%

0%

 

-2.096.392

2020.

 

 

 

 

162

759

178

8

71

1.178

Izdato (KM)

414.850

1.905.370

406.901

20.800

184.550

2.932.471

Riješeno (KM)

221.311

1.059.013

201.475

7.550

 

1.489.349

Kazna ispod minimalne KM

-47%

-44%

-50%

-64%

 

-1.443.122

2021.

         

331

846

124

99

1.400

Izdato (KM)

749.050

1.928.991

311.450

221.375

3.210.866

Riješeno (KM)

422.470

975.881

110.921

 

1.509.272

Kazna ispod minimalne KM

-44%

-49%

-64%

 

-1.701.594

2022.

           

473

614

613

1.700

Izdato (KM)

1.219.652

1.538.330

1.543.750

4.301.732

Riješeno (KM)

576.214

733.891

 

1.310.105

Kazna ispod minimalne

-53%

-52%

 

-2.991.627

UKUPNO 2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

1.246

10.613

Izdato (KM)

 

 

3.022.045

25.356.445

Riješeno (KM)

 

 

 

12.167.620

Kazna ispod minimalne KM

 

 

 

-10.166.780

 

Aktivnosti inspekcijskog nadzora na kontroli zakonitosti poslovanja poreznih obveznika i sprečavanju sive ekonomije će se nastaviti i u narednom periodu, stoga se pozivaju porezni obveznici kod kojih su utvrđene nepravilnosti da usklade svoje poslovanje i da poštuju zakone kako se ne bi izlagali sankcijama i nepotrebnim troškovima.

Porezni obveznici koji nisu blagovremeno podnijeli prijave poreza na dohodak i doprinosa pozivaju se da iste što prije podnesu i da provjere ispravnost podnesenih Obrazaca MIP-1023, te da plate javne prihode. Porezni obveznici kod kojih je najavljen inspekcijski nadzor, a koji nisu podnijeli sve porezne prijave, pozivaju se da to urade što prije.

Također, Porezna uprava FBiH poziva građane da putem portala https://edoprinosi.fpu.gov.ba izvrše provjeru prijave u Jedinstveni sistem i provjeru uplate obaveznih doprinosa, a sve slučajeve neplaćanja doprinosa kao i saznanja o radu na crno, te druge nepravilnosti, mogu prijaviti i anonimno putem:

-e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,

-SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,

-besplatnog poziva na broj 080 020 333 i

-pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

 

                                                                     

Porezna uprava Federacije BiH