print

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Novom Travniku

Objavljeno:16.05.2023

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Novom Travniku za smještaj Kantonalnog poreznog ureda Novi Travnik.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica po objavljenom Javnom pozivu da dostave svoje ponude prema uslovima i zahtjevima iz objavljenog Javnog poziva u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog Sažetka u dnevnom listu “Dnevni list” do 08:30h (krajnji rok za dostavu ponuda je četvrtak, 25.05.2023. godine do 08:30h)  na adresu: Porezna uprava Federacije BiH – Kantonalni porezni ured Novi Travnik, ul. Ive Andrića bb, 72290 Novi Travnik, prema uslovima i zahtjevima iz Javnog poziva, čiji kompletan tekst možete preuzeti klikom na link ovdje. ​

Sažetak predmetnog Javnog poziva će se objaviti u dnevnom listu "Dnevni list" dana 17.05.2023. godine.