print

Javni oglas za popunu radnih mjesta namještenika u Kantonalnim poreznim uredima Mostar, Sarajevo i Bihać

Objavljeno:28.04.2023

Porezna uprava Federacije BiH objavila je 28.04.2023. godine u dnevnim novinama: "Oslobođenje", "Dnevni list" i "Večernji list" javni oglas za popunu radnih mjesta namještenika u Kantonalnim poreznim uredima Mostar, Sarajevo i Bihać. 

Tekst javnog oglasa možete preuzeti na linku