print

Zajedno u borbi protiv utaje poreza i poreznih prevara

Objavljeno:07.03.2023

Glavni kantonalni tužilac Zdenko Kovač sa saradnicima održao je 06.03.2023. godine, radni sastanak s direktorom Porezne uprave Federacije BiH, Šerifom Isovićem i saradnicima, u prostorijama Kantonalnog tužilaštva u Mostaru. 

Na sastanku je analizirana dosadašnja realizacija potpisanog Protokola o međusobnoj saradnji u otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela iz 2021. godine, te konstatiovano zadovoljstvo dosadašnjom uspješnom saradnjom koja je rezultirala i podizanjem određenog broja optužnica iz oblasti utaje poreza i poreznih prevara.

Fokus sastanka je bio na još uspješnijoj međusobnoj saradnji, te formiranju zajedničkih istražnih timova u najsloženijim predmetima u otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela iz djelokruga rada Porezne uprave Federacije BiH, s naglaskom na koruptivna krivična djela.

Također, istaknuta je potreba zajedničkog rada tokom cijelog trajanja krivičnog postupka, kako tokom provođenja istrage, tako i sve do okončanja postupka donošenjem pravomoćne sudske odluke.

Zaključak radnog sastanka je da efikasno procesuiranje složenih predmeta korupcije, privrednog i organiziranog kriminala, doprinosi poboljšanju ukupne finansijske discipline u poslovanju poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine.