print

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-februar 2023. godine uplatili 1.099.333.782 KM javnih prihoda

Objavljeno:06.03.2023

I.Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-februar 2023. godine uplatili 1.099.333.782 KM javnih prihoda, što je u odnosu isti period 2022. godine više za  150.674.463 KM, ili za 15,88 %, a u odnosu na januar-februar 2019. godine više za 233.962.821 KM, ili za 27,04 %. Uplate javnih prihoda u periodu januar-februar 2023. godine u odnosu na januar-februar 2022. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.b.

Kantoni

januar-februar 2022

januar-februar 2023

Index  (jan-feb 23/22)

razlika u KM

učešće u ukupnoj naplati (%)

1.

Sarajevski

352.259.834

403.718.476

114,61

51.458.642

36,72

2.

Tuzlanski

159.982.117

191.115.477

119,46

31.133.360

17,38

3.

Zeničko-dobojski

119.815.756

136.853.972

114,22

17.038.215

12,45

4.

Hercegovačko-neretvanski

115.059.237

134.415.853

116,82

19.356.616

12,23

5.

Srednjobosanski

73.343.010

83.144.040

113,36

9.801.030

7,56

6.

Unsko-sanski

55.091.578

62.402.952

113,27

7.311.373

5,68

7.

Zapadnohercegovački

36.115.194

42.218.472

116,90

6.103.278

3,84

8.

Kanton 10

16.686.546

21.577.388

129,31

4.890.843

1,96

9.

Bosansko-podrinjski

10.623.601

12.683.500

119,39

2.059.900

1,15

10.

Posavski

9.682.446

11.203.652

115,71

1.521.206

1,02

Ukupno

948.659.319

1.099.333.782

115,88

150.674.463

100,00

U strukturi javnih prihoda za period januar-februar 2023. godine:

-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u

 iznosu 101.556.994 KM,

-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u

 iznosu 64.616.646 KM,

-porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 15.486.409 KM,

-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 14.771.834 KM,

-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 135.387 KM,

-takse i naknade su naplaćene u iznosu 117.295.667 KM,

-novčane kazne su naplaćene u iznosu 9.314.212 KM,

-članarine su naplaćene u iznosu 1.983.453 KM,

-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 771.690 KM.

U periodu januar-februar 2023. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 773.316.561 KM.

U strukturi doprinosa za period januar - februar 2023. godine naplaćeni su:

-doprinosi za PIO/MIO u iznosu  436.149.750 KM,

-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 300.959.594 KM,

-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 36.207.217 KM.

 

II. Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 28.02.2023. godine iznosio je 536.820. Ovaj broj veći je za 5.767 u odnosu na podatak od 28.02.2022. godine kada je broj zaposlenih iznosio 531.053.
Broj zaposlenih na dan 28.02.2023. godine veći je za 961 u odnosu na podatak od 31.01.2023. godine kada je broj zaposlenih iznosio 535.859.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica

Kanton

Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 28.2.2023.

Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 28.2.2022.

Razlika 2023 - 2022

Kanton Sarajevo

145.753

143.137

2.616

Tuzlanski kanton

103.758

102.954

804

Zeničko-dobojski kanton

86.898

86.569

329

Hercegovačko-neretvanski kanton

54.920

53.340

1.580

Srednjobosanski kanton

52.104

52.143

-39

Unsko-sanski kanton

38.122

38.270

-148

Zapadnohercegovački  kanton

21.583

21.151

432

Kanton 10

11.473

11.366

107

Bosansko-podrinjski kanton

7.475

7.584

-109

Posavski kanton

5.762

5.714

48

Republika Srpska

8.099

7.898

201

Brčko distrikt

873

927

-54

Ukupno:

536.820

531.053

5.767

    

Stanje broja zaposlenih na dan 28.02.2023. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje.

III. Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 28.02.2023. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 95.529 fiskalnih uređaja, putem kojih je u februaru 2023. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 4.245.391.904,59 KM.

U odnosu na 28.02.2022. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 5.070, a evidentirani promet u februar 2023. godine je veći u odnosu na februar 2022. godine za 153.390.640,34 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 28.02.2023. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 5.280 fiskalnih uređaja.

Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 28.02.2023. godine je Općina Dobretići na čijem području je instalirano 5 fiskalnih uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u februaru 2023. godine je Općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 338.473.734,02 KM.

Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u februaru 2023. godine je Općina Dobretići na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 242.310,74 KM.

Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec februar 2023. godine možete preuzeti na linku ovdje .

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

 

IV. Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te poduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu s važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, tako da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i tako rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18 stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i tako zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo tako moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

  • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
  • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
  • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
  • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.
     

Vaša Porezna uprava Federacije BiH