print

Povodom Dana nezavisnosti BiH: Srijeda - neradni dan

Objavljeno:27.02.2023

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine (Službeni list RBiH, broj: 9/95), utvrđeno da je 1. mart - Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine državni praznik, te da na taj dan državni organi, preduzeća i druga pravna lica ne rade. 

U skladu s tim, 1. mart - Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine se obilježava samo jedan dan i to na dan samog praznika.

Imajući to u vidu, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je srijeda, 1. mart 2023. godine, neradni dan.