print

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup adekvatnog prostora (objekta) na području Općine Centar, Sarajevo

Objavljeno:24.02.2023

Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda za zakup izgrađenog poslovnog prostora površine najmanje 1.600 m2 do maksimalno 2.000 m2, koji se mora nalaziti na području Općine Centar, Sarajevo, pod kojim područjem se podrazumijeva ekstra zona A, ekstra zona B i I zona prema opisu granica zona građevinskog zemljišta iz Odluke o građevinskom zemljištu Općine Centar, Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 17/15).

Sažetak teksta Javnog poziva će se objaviti u dnevnim novinama "Oslobođenje" dana ponedjeljak, 27.02.2023. godine. 

Prijem ponuda je u Poreznoj upravi Federacije BiH – Središnji ured, ul. Husrefa Redžića broj 4., 71000 Sarajevo u roku od 8 (osam) dana računajući od dana objave u dnevnim novinama Sažetka Javnog poziva, do 11:00 sati (krajnji rok za prijem ponuda je utorak, 07.03.2023. godine do 11:00 sati).
 

 

Cjelovit tekst Javnog poziva možete preuzeti klikom na link ovdje