print

Javni oglas za popunu radnih mjesta namještenika u Kantonalnim poreznim uredima Bihać i Goražde

Objavljeno:13.02.2023

Porezna uprava Federacije BiH objavila je 13.02.2023. godine u dnevnim novinama: "Oslobođenje", "Dnevni list" i "Večernji list" javni oglas za popunu radnih mjesta namještenika u Kantonalnim poreznim uredima Bihać i Goražde. 

Tekst javnog oglasa za popunu radnih mjesta namještenika u Kantonalnim poreznim uredima Bihać i Goražde možete preuzeti na linku ovdje