print

Prodata zaplijenjena imovina poreznog obveznika “Olimp” d.d. Gračanica za 6.700.000,00 KM

Objavljeno:20.01.2023

U postupku prinudne naplate Kantonalni porezni ured Tuzla je 10.01.2023. godine izvršio direktnu prodaju zaplijenjene imovine poreznog obveznika - dužnika "Olimp“ d.d. Gračanica, zbog naplate dužnih javnih prihoda.

Cijena za koju je prodata imovina poreznog obveznika - dužnika "Olimp“ d.d. Gračanica iznosi 6.700.000,00 KM.

Navedeni iznos kupac je u zakonski ostavljenom roku u cijelosti uplatio na račune dužnih javnih prihoda poreznog obveznika - dužnika “Olimp” d.d. Gračanica. Prodate su nekretnine i pokretne stvari - mašine.  

Porezna uprava Federacije BiH poduzima sve mjere i radnje da se dužne obaveze po osnovu javnih prihoda naplate. Međutim, u postupku prinudne naplate zaplijenjena imovina se veoma teško prodaje, odnosno praksa je pokazala da za kupovinu iste uglavnom nema zainteresiranih kupaca.

Ako se i pojave, zainteresirani kupci nastoje kupiti imovinu po znatno nižoj cijeni od procijenjene vrijednosti.

Razlog za to je ekonomska kriza, zbog koje je smanjena kupovna moć pravnih lica, poduzetnika i građana, ali i solidarnost poreznih obveznika koji ne žele da kupuju zaplijenjenu imovinu.

 

Porezna uprava Federacije BiH