print

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup skladišnog prostora u Zenici

Objavljeno:08.12.2022

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje ponuda za zakup skladišnih prostorija u Zenici za smještaj imovine i robe oduzete u postupcima prinudne naplate i inspekcijskog nadzora Kantonalnog poreznog ureda Zenica i sklapanje Ugovora o zakupu.

Sažetak teksta predmetnog Javnog poziva objavljen u dnevnim novinama "Oslobođenje" dana 08.12.2022. godine. 

Rok za prijem ponuda iznosi 8 (osam) dana računajući od dana objave Sažetka u dnevnim novinama "Oslobođenje"  do 11:00 sati (krajnji datum za prijem ponuda je petak, 16.12.2022. godine do 11:00 sati).

Sve ponude pristigle u krajnjem roku određenim ovim Javnim pozivom će se otvoriti komisijski dana petak, 16.12.2022. godine s početkom u 11:30 sati u Kantonalnom poreznom uredu Zenica, ul. Zmaja od Bosne 57, 72 000 Zenica.

Javni poziv možete preuzeti klikom na link ovdje