print

Javni oglas za popunu radnih mjesta u Kantonalnim poreznim uredima Bihać i Mostar

Objavljeno:15.11.2022

Porezna uprava Federacije BiH objavila je 15.11.2022. godine u dnevnim novinama: "Oslobođenje" i "Dnevni list", a 16.11.2022. godine u "Večernjem listu" javni oglas za popunu radnih mjesta u Kantonalnim poreznim uredima Bihać i Mostar. 

Tekst javnog oglasa možete preuzeti na linku ovdje