print

Prodata zaplijenjena imovina-poreznih obveznika u iznosu 20.693,00 KM

Objavljeno:22.09.2022

U postupku prinudne naplate Kantonalni porezni ured Tuzla je 15.09.2022. godine izvršio prodaju zaplijenjene imovine poreznih obveznika - dužnika u ukupnom iznosu 20.693,00 KM, zbog naplate dužnih javnih prihoda. Prodata je autodizalica kao i različita tehnička oprema. 

Kupci su u zakonski ostavljenom roku uplatili cijenu za kupljenu imovinu koja je bila predmet prodaje, a finansijska sredstava koja su ostvarena od javne prodaje zaplijenjene imovine uplaćena su za izmirenje dužnih obaveza poreznih obveznika po osnovu javnih prihoda. Ostale ponude koje su pristigle su odbijene, jer je ponuđena cijena bila manja od procijenjene i tržišne vrijednosti imovine. Imovina koja je ostala neprodata bit će predmet prodaje u narednom periodu.

Porezna uprava Federacije BiH poduzima sve mjere i radnje da se naplate dužne obaveze po osnovu javnih prihoda. Zapljena imovine i prodaja zaplijenjene imovine je krajnja mjera koja se poduzima u postupku naplate dužnih javnih prihoda. Međutim, zaplijenjena imovina se veoma teško prodaje, jer za kupovinu iste uglavnom nema zainteresiranih kupaca.

 

Porezna uprava Federacije BiH